Menu

Cookiepolitik

Denne persondatapolitik (“persondatapolitik “) beskriver de oplysninger, som vi indsamler om dig på webstedet, hvorfra du linkede (“websted”), hvordan vi bruger og videregiver de pågældende oplysninger, hvordan vi beskytter dem, og de valg du kan tage med hensyn til oplysningerne. Vi opfordrer dig til at gennemgå vores persondatapolitik og klikke på de tilgængelige links eller vælge “få mere at vide”, hvis du vil have yderligere oplysninger om et bestemt emne.

Personoplysninger

“Personoplysninger” er oplysninger, der identificerer dig som individ eller som vedrører et identificérbart individ. Vi indsamler personoplysninger på forskellige måder på vores web-steder, herunder gennem registreringer, undersøgelser, i forbindelse med dine henvendelser, og automatisk, når du browser vores websteder. Vi kan anmode om grundlæggende personoplysninger, når du bruger et websted. Vi indsamler oplysninger direkte fra dig. Vi kan også indsamle personoplysninger fra andre kilder, herunder datavirksomheder, offentligt tilgængelige databaser, fælles markedsførings-partnere, sociale medieplatforme og andre tredjeparter. Når du bliver bedt om at give personoplysninger, kan du afvise. Men hvis du vælger ikke at give oplysninger, der er nødvendige for at vi kan levere tjenester, som du har anmodet om, kan vi muligvis ikke levere de pågældende tjenester til dig.

Sådan bruger vi personoplysninger

Vi bruger personoplysninger til at:
  • Levere webstedsfunktionalitet og efterkomme dine anmodninger, når vi har et kon-traktforhold eller en legitim interesse.
  • Levere personaliserede tjenester, når vi har dit samtykke eller en legitim interesse i at give dig oplysninger af interesse for dig.
  • Give dig mulighed for at deltage i særlige programmer, aktiviteter, begivenheder eller kampagner som led i vores kontraktforhold med dig, eller hvor vi har en legitim interesse.
  • Drive vores virksomhed så vi overholder vores lovmæssige forpligtelser og opfylde vores legitime interesser i at opretholde vores forretning.
  • Levere produkter du bestiller via hjemmesiden.

Personoplysningerne som du afgiver på hjemmesiden anvendes til følgende formål; 1) Til at levere de produkter du har anmodet om, 2) til at sende dig relevant information via nyhedsbreve samt 3) til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om dette i vores cookiepolitik nederst.
Det er CeaLab ApS i Danmark, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig.
Vi indsamler og behandler følgende oplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Emailadresse
  • Telefonnummer
  • Oplysninger om købshistorik
Når du bruger vores hjemmeside, opsamles der ved brug af “cookies” ligeledes personoplys-ninger om din adfærd, herunder ip-adresser. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik nedenfor. Oplysninger behandles, da de er nødvendige for at indgå aftalen med dig i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR) artikel 6.1.b, samt for at fremsende relevante nyheds-brev i overensstemmelse med interesseafvejningsreglen i artikel 6.1.f. De legitime interesser, vi forfølger, er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale vi udsender.

Du kan nedenfor under pkt. 5 læse nærmere om, hvilke kategorier af modtagere vi videregiver oplysninger til.

Vi opbevarer oplysninger om dig som kunde så længe der eksisterer et kundeforhold og mak-simalt 3 år efter ophør af aftaleforholdet. Vi er forpligtet efter bogføringslovens regler til at opbevare oplysninger i en bestemt periode, i Danmark er opbevaringsperioden 5 år plus indeværende år. Se også punkt 9 nedenfor.

Se mere nedenfor under pkt. 14 om, hvordan du kontakter os med henblik på at udøve dine rettigheder, som beskrevet under pkt. 7.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation. Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Markedsføringsindstillinger

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, skal du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os, eller på nogle websteder opdatere dine præferencer i din profil eller på din konto.  I din anmodning bedes du angive dit navn og de adresser, hvor du ikke længere ønsker at blive kontaktet.  Hvis du fravælger modtagelse af markedsføringsmeddelelser fra os, kan vi stadig sende dig vigtige administrative meddelelser, som du ikke kan fravælge.

Individuelle rettigheder

På nogle websteder har du mulighed for at opdatere din profil gennem webstedet.

Hvis du ønsker at anmode om at gennemgå, rette, opdatere, skjule, begrænse eller slette personoplysninger, som du har givet os gennem webstedet, eller hvis du ønsker at anmode om at modtage en elektronisk kopi af sådanne personoplysninger med henblik på at sende den til et andet selskab, kan du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os. Vi vil svare på din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I din anmodning bedes du fortælle os, hvilke personoplysninger du gerne vil have ændret, hvorvidt du vil have dem skjult fra vores database, eller hvilke begrænsninger du ellers vil have, at vi pålægger vores brug af dine personoplysninger.  For din beskyttelse skal vi muligvis bekræfte din identitet, inden vi efterkommer din anmodning.  Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt.

Vær opmærksom på, at vi muligvis skal beholde visse personoplysninger til arkivformål og/eller for at fuldføre eventuelle transaktioner, som du påbegyndte forud for din anmodning om en ændring eller sletning.

Datasikkerhed

Vi søger at træffe rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til be-skyttelse af dine personoplysninger.  Desværre er der ingen garanti for, at noget dataoverførsels- eller opbevaringssystem er 100 % sikkert.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som nødvendigt eller tilladt med henblik på formålet/formålene, hvortil de blev indsamlet og som beskrevet i denne persondatapolitik.  De kriterier, der anvendes til bestemmelse af vores opbevaringsperioder omfatter: (i) den tidsperiode, hvorunder vi har et løbende forhold til dig og leverer webstedet til dig, (ii) hvorvidt der er en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller (iii) hvorvidt opbevaring er tilrådeligt med henblik på vores juridiske position (f.eks. i forbindelse med håndhævelse af webstedets brugsvilkår, gældende forældelseslov, retssager eller tilsynsmyndigheders undersøgelser).

Grænseoverskridende overførsel

Oplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

Tredjepartstjenester

Denne persondatapolitik omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, eventuel tredjeparts dataindsamlings-, brugs-, videregivelses- eller sikkerhedspraksisser eller andre praksisser, herunder eventuel tredjepart, der driver en tjeneste, hvortil webstedet linker.  Inklusionen af et link på webstedet indebærer ikke vores godkendelse af den linkede tjeneste.

Brug af webstedet af mindreårige

Webstedet er ikke rettet mod enkeltpersoner under atten (18) år, og vi indsamler ikke be-vidst personoplysninger fra sådanne enkeltpersoner.  Hvis du er under den relevante myndig-hedsalder i din retskreds, skal du have din forælder eller værges tilladelse til at bruge webste-det.  Rådfør dig venligst med din forælder eller værge, før du bruger webstedet.

Hvis du giver os personoplysninger tilhørende et individ under atten (18) år, erklærer du, at du har den retmæssige beføjelse til at gøre det, og at du efter anmodning kan påvise en sådan beføjelse over for Cealab.

Opdateringer

Fra tid til anden opdaterer vi denne persondatapolitik.  Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den reviderede persondatapolitik på webstedet.  Denne persondatapolitik blev sidst opdateret pr. “Sidst opdateret”-datoen, der vises ovenfor. Hvis vi foretager væsent-lige ændringer i denne politik vil vi aktivt gøre dig opmærksom på disse.

Kontakt os

Det selskab, der er ansvarlig for indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik er:

CeaLab ApS

Silkeborgvej 102

7400 Herning

Hvis du har eventuelle spørgsmål om denne persondatapolitik, eller hvis du ønsker at anmode om at udøve eventuelle individuelle rettigheder, bedes du kontakte os på info@cealab.dk, eller skrive til ovenstående adresse.

Indgivelse af en klage til en tilsynsmyndighed

Du kan indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, der har jurisdiktion over dit land eller dit område eller sted, hvor den påståede krænkelse fandt sted. Klik her for kontaktoplysninger til sådanne myndigheder.

Cookies

Cookies er en standardfunktion på websites, som giver os mulighed for at gemme små mæng-der af data på din computer om dine besøg på vores website.  Cookies hjælper os med at for-stå, hvilke dele af websiten, der er brugbare og hvilke dele, der har brug for at blive forbedret.

Du kan finde mere information om cookies, som vi bruger, og ændre dine indstillinger af cookies og lignende teknologier ved at klikke på cookie-godkendelsesværktøjet i det nederste venstre hjørne på hver side af vores website. Derudover kan du afvise eller acceptere cookies fra websiten på et hvilket som helst tidspunkt ved at aktivere indstillingerne i din browser. Information om proceduren, der skal følges for at blive i stand til at aktivere eller deaktivere cookies, kan du finde på din udbyders webside via hjælpefunktionen.

Se venligst: her for mere information om almindelig brugte browsere. Vær opmærksom på, at hvis cookies er deaktiveret, kan du opleve at websiten kan være formindsket, og at ikke alle funktioner vil fungere efter hensigten.

Vi kan også bruge teknologier, der ligner cookies, såsom:

Pixel-tags

Pixel-tags (også kendt som webbeacons og klar-GIFs) bruges blandt andet til tracke, de handlinger brugerne foretager på websiten, måle successen af vores marketingskampagner, og udarbejde statistik om brugen af websiten og svartider.

Adobe Flash
”Flash Local Shared Objects” (også kendt som Flash cookies) (“Flash LSO’er”) og andre teknologier bruges blandt andet til at indsamle og gemme information om din brug af websiten. Se venligst denne side med hensyn til dine muligheder med Flash LSO’er.  Vær opmærksom på at ved at indstille Flash-playeren til at indskrænke eller begrænse godkendelsen af Flash LSO’er kan funktionaliteten af nogle Flash-applikationer reduceres eller besværliggøres.
Google Analytics

Google Analytics er en service leveret af Google, Inc. (“Google”). Vi bruger Google Analytics til at indsamle anonymiseret statistik for at kunne forbedre siden.

Få mere at vide om Google Analytics og databeskyttelse. Du kan selektivt deaktivere Google Analytics ved at installere frameldingsfunktionen leveret af Google i din browser. For mere information se venligst linket nedenfor:

Information om browser eller enhed Bestemt information er indsamlet af de fleste browsere eller automatisk via din enhed, såsom din ”Media Access Control” (MAC) adresse, computertype (Windows eller Mac), skærmopløsning, styresystem, navn og version, producent og model af enhed, sprog, internetbrowsertype og -version, og navnet og versionen af det website du bruger. Vi bruger disse oplysninger til at sikre, at websiten fungerer korrekt. I det omfang alle personlige data er indsamlet via cookies eller lignende teknologier, gælder de andre afsnit i denne persondatapolitik.
Billed af produkt

Vind hele 4 måneders forbrug af Vitacea

Du har muligheden for at vinde 4 måneders forbrug af Vitacea, vores kosttilskud til bedre sundhed og velvære. For at deltage, udfyld venligst følgende oplysninger:

Hver tredje måned trækker vi en heldig vinder, som vil blive kontaktet pr. telefon. Næste udtrækning 31.01.2024

Ved at deltage accepterer du, at vi må markedsføre pr. mail og sms. Du vil modtage eksklusive opdateringer og tilbud fra Vitacea. Du kan altid afmelde igen.

Trustscore 4.2

Vi lever med 

Vind hele 4 måneders forbrug af Vitacea