Menu

Persondatapolitik

Vi tager beskyttelsen af vores brugeres persondata alvorligt og sikrer, at enhver behandling af personoplysninger sker i henhold til gældende lovgivning. I det følgende beskriver vi, hvordan vi behandler dine personlysninger på en sikker måde:

Hvilke personoplysninger indsamles om dig, formål og opbevaring
CeaLab ApS er dataansvarlig i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du kan finde vores kontaktoplysninger i pkt. 10. Når du registrerer dig som kunde, beder vi dig om at afgive informationer om dit fulde navn og adresse. Vi registrerer også betalingsoplysninger, jf. pkt. 4 nedenfor. Det gør vi blandt andet for at kunne opfylde aftaler mellem os og administrere kundeforholdet med dig og for at kunne kontakte dig, hvis det skulle være nødvendigt. Oplysninger bliver opbevaret så længe, du er aktiv kunde hos os. Visse oplysninger kan også opbevares efter, at kundeforholdet er ophørt. Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk 1 litra b).

Hvis du giver os dine personoplysninger i forbindelse med køb, registrering eller tegning af abonnementer, behandler vi dine personoplysninger til at håndtere din specifikke forespørgsel. Vi vil også anvende oplysningerne til at kommunikere med dig og til at tilpasse vores tjeneste. Vi kan kontakte dig via brev, e-mail (inkl. SMS), medmindre du har givet os besked om, at du ikke ønsker at blive kontaktet. Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk 1 litra b). Efter kundeforholdets ophør, vil vi fortsat opbevare navn, adresse og købshistorik for at kunne kontakte dig via adresseret post med tilbud og nyheder om vores produkter, som vi mener kan have interesse for dig, med mindre du har frabedt dig direkte markedsføring ved registrering i Det Centrale Personregister eller har informeret os om, at du ikke ønsker at blive kontaktet. Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk 1 litra f).

CeaLab ApS har i henhold til bogføringslovens § 10 pligt til at opbevare visse oplysninger, herunder dine betalingstransaktioner vedrørende tidligere ordrer, i 5 år efter regnskabsårets afslutning. CeaLab ApS kan benytte visse bogføringspligtige oplysninger om din betalingshistorik for at kunne kontrollere, at du ikke har udestående, forfaldne fakturaer fra tidligere ordrer, inden vi godkender din nye ordre. Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk 1 litra f).

Dine personoplysninger kan endvidere benyttes til følgende formål: regnskab, fakturering og revision, betalingsverificering, opdatering af saldo for optjente bonuspoint, administrative og juridiske formål, statistik og markedsføringsanalyse med henblik på at forbedre vores tjenester, hjemmesiden og brugeroplevelser, systemtests, -vedligehold og –udvikling samt til kundeforskning og kundeundersøgelser. Med henblik på at måle effekten af vores markedsføring på forskellige medier og platforme, herunder TV, kan vi behandle oplysninger, om på hvilket medie du har hørt om os og vores produkter. Oplysninger herom kan vi modtage enten fra dig selv eller fra udbydere af de medier og platforme, hvorpå vi markedsfører os. Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk 1 litra f).

Hvis du er under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre eller værge, før du giver os dine personoplysninger.

Hvorfra indsamler vi oplysningerne
De personoplysninger, som behandles af CeaLab ApS, er dem du selv afgiver ved registreringen som nævnt i pkt. 1.

Hvis vi indhenter oplysninger fra tredjeparter, kan du ved henvendelse til den dataansvarlige modtage yderligere oplysning om hvilke oplysninger, som indhentes, og hvorfra de personoplysninger indhentes.

Personoplysninger til tredjepart
Vi kan benytte underleverandører til håndtering af de indsamlede personoplysninger. Disse underleverandører kan være etableret i udlandet. Når vi benytter sådanne underleverandører, garanterer vi, at leverandørerne vil være kontraktligt forpligtet til at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger i relation til personoplysninger.

Vi kan ligeledes dele dine personoplysninger med selskaber indenfor samme koncern eller med andre selskaber, som samarbejder med os, til de formål, som nævnes i pkt. 1, både i og uden for EU/EØS. CeaLab ApS er ansvarlig for at sikre, at overførslen af dine personlige oplysninger sker i henhold til gældende regler herom ved koncerninterne regler.

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre, hvis vi er forpligtet ved lov. Derudover videregiver vi kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Nyhedsbreve/direkte markedsføring via elektronisk kommunikation.
Vi tilbyder vores kunder at modtage direkte markedsføring med forslag, tips og tilbud. Vi kan benytte dine personoplysninger til at sende dig tilbud og nyheder om vores produkter, som vi tror, kan have interesse for dig, hvis vi er berettiget hertil i medfør af gældende lovgivning. Det kan vi være, hvis du ved din tilmelding har anmodet os om direkte markedsføring, eller hvis vi har modtaget din elektroniske adresse i forbindelse med salg af vores produkter. Vi gør vores bedste for at skræddersy disse informationer således, at de er nyttige for dig. Hvis du ikke ønsker at modtage disse informationer fra os, skal du undlade at afkrydse boksen vedrørende markedsføring, når du registrerer dig hos os, eller fjerne afkrydsningen i boksen om vores markedsføring af egne tilsvarende produkter. Du kan til enhver tid framelde dig ved at følge instruktionerne, som vil være angivet i hver fremtidig markedsføringskommunikation til dig. Ved kundeforholdets ophør vil vi kun sende dig tilbud og nyheder via elektronisk kommunikation, hvis du har givet os dit samtykke til at modtage denne type markedsføring.

Sikkerhed
Alle personoplysninger opbevares i et sikkert miljø. Vores hjemmeside benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er et af de mest avancerede sikkerhedsprogrammer, som pt. er tilgængelig for internettransaktioner. Den krypterer alle dine personlige informationer, således at informationerne ikke kan læses ved transmission via internettet.

Sletning
Personoplysninger, som ikke er korrekte, eller er ufuldstændige, eller som vi ikke har lov til at behandle, vil CeaLab ApS på eget initiativ eller på anmodning herom fra dig rette eller slette.

Dine personoplysninger vil blive slettet/anonymiseret, når der ikke længere er et sagligt behov for at opbevare dem i CeaLab ApS, medmindre vi ved lov er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode. CeaLab ApS vurderer behovet for fortsat opbevaring ét (1) år efter afslutningen på kundeforholdet. Alle personoplysninger, som ikke længere er nødvendige for at gennemføre formålet med lagringen, bliver slettet/anonymiseret. En fortsat opbevaring af de personoplysninger efter dette tidspunkt sker enten, hvis vi er forpligtet ved lov hertil, hvis det er nødvendigt for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav eller ifølge samtykke fra dig.

Dine rettigheder
Når vi behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder i databeskyttelseslovgivningen. I dette afsnit vil vi fortælle dig, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan gøre brug af dem..

Ret til indsigt
Du har ret til at bede os om information om blandt andet, hvilke kategorier af personoplysninger vi har om dig, og til hvilke formål vi behandler dem, de modtagere eller kategorier af modtagere som oplysningerne er eller vil blive videregivet til, oplysning om hvorfra oplysningerne stammer m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan se mere om din indsigtsret i Databeskyttelsesforordningens art. 15.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du kan se mere om din ret til berigtigelse i Databeskyttelsesforordningens art. 16.

Ret til sletning
I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du kan se mere om din ret til sletning i Databeskyttelsesforordningens art. 17.

Ret til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Du kan se mere om din ret til begrænsning i Databeskyttelsesforordningens art. 18.

Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til, hvis det er teknisk muligt, at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Du kan se mere om din ret til dataportabilitet i Databeskyttelsesforordningens art. 20.

Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler og behandler. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, og forudsat indsigelsen er berettiget, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. Du har en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring. Du kan se mere om din indsigelsesret i Databeskyttelsesforordningens art. 21.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. I nogle tilfælde vil vi kunne fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, uanset at du tilbagekalder dit samtykke. Det vil være tilfældet, hvis der foreligger et andet grundlag for behandlingen end samtykke. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på mailadressen anført i pkt 8.

Ret til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Hvordan du gør brug af dine rettigheder
Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte os som anført i pkt. 8.

Kontakt
CeaLab ApS er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger som beskrevet ovenfor. Vi kan kontaktes på:

CeaLab ApS
Postboks 27
2700 Kastrup
eller til info@cealab.dk

Opdateringer
Vi kan ændre denne persondatapolitik fra tid til anden. Dette gøres for at imødekomme ændringer i rammevilkår, kommercielle behov eller for at tilfredsstille vores kunders, markedsføringspartneres og tjenesteleverandørers behov. Opdaterede versioner offentliggøres på vores hjemmeside, og datoen for ændringen vil være angivet, så du kan se, hvornår seneste opdatering fandt sted. Persondatapolitikken er senest opdateret den 03.16.2020.

Billed af produkt

Vind hele 4 måneders forbrug af Vitacea

Du har muligheden for at vinde 4 måneders forbrug af Vitacea, vores kosttilskud til bedre sundhed og velvære. For at deltage, udfyld venligst følgende oplysninger:

Hver tredje måned trækker vi en heldig vinder, som vil blive kontaktet pr. telefon. Næste udtrækning 31.01.2024

Ved at deltage accepterer du, at vi må markedsføre pr. mail og sms. Du vil modtage eksklusive opdateringer og tilbud fra Vitacea. Du kan altid afmelde igen.

Trustscore 4.2

Vi lever med 

Vind hele 4 måneders forbrug af Vitacea